Köp & leverans

Samtliga bruttopriser gäller inkl. moms. Samtliga priser är exklusive frakt.

Vid transportskada skall köparen anmäla skadan till transportbolaget inom 7 dagar från det att köparen
mottagit godset och före vidaretransport till slutkund. Viktigt att syna godset vid mottagande och om
synliga skador upptäcks notera detta på fraktsedeln. För dolda skador skall vid anmälan bifogas bilder
på vara och emballage.