Uppdragsgivare DAP

Studentbostäder Campus Björksätra i Bredäng innehåller 280 nya studentlägenheter. De nya studentlägenheterna är byggda av prefabricerade kerambetongmoduler och stor vikt har lagts vid design och arkitektur.  Bakom studentlägenheterna står arkitektbyrån DAPstockholm som hoppas att den nya modullösningen bakom Campus Björksätra ska bidra till att korta ledtiderna för bostadsbyggande och på så vis minska den akuta bostadsbristen bland studenter och unga. Inredningen med träslag i plywood är specialdesignad av Englesson Furniture & Beds.