Möbeltyp

fåtölj modulsoffa pall

Möbelserie

brooklyn burlington carlton chelsea djursholm howard howard medium howard pickerad howard slim mind sandhamn somerville stockholm strömstad wave