Möbeltyp
fåtölj modulsoffa pall
Möbelserie
brooklyn burlington carlton chelsea djursholm howard howard medium howard pickerad howard slim mind sandhamn somerville stockholm strömstad wave